چت بات هوشمند تعاملی آرتا
سریعتر از انسان با قابلیت ادراک، استدلال و استنتاج جهت ارائه بهترین پاسخ برای سوالات پیچیده
اطلاعات بیشتر
هنر رصد دقیق و موشکافانه
نبض بازار و صدای مشتریان
▪ بهبود محصولات و خدمات و کاهش هزینه‌ها
▪ دسترسی گسترده و هدفمند به داده‌ها
▪ تحلیل رقبا و درک نیاز، خواسته و تقاضا
▪ برندسازی و ایجاد تصویر مثبت از برند
▪ تحلیل احساس و بهبود تجربه مشتری
اطلاعات بیشتر
چت بات هوشمند تعاملی آرتا
سریعتر از انسان با قابلیت ادراک، استدلال و استنتاج جهت ارائه بهترین پاسخ برای سوالات پیچیده
اطلاعات بیشتر
هنر رصد دقیق و موشکافانه
نبض بازار و صدای مشتریان
▪ بهبود محصولات و خدمات و کاهش هزینه‌ها
▪ دسترسی گسترده و هدفمند به داده‌ها
▪ تحلیل رقبا و درک نیاز، خواسته و تقاضا
▪ برندسازی و ایجاد تصویر مثبت از برند
▪ تحلیل احساس و بهبود تجربه مشتری
اطلاعات بیشتر

فناوران نوین آرتا آرنا

کسب مقام نخست کشور در مسابقات استارتاپ تریگر دانشگاه صنعتی شریف

توسعه نرم افزار و حل مسائل سازمانی با راهکارهای فناورانه مبتنی بر فناوری‌های نوین

مستقر در مرکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف و کسب مقام نخست کشور در مسابقات استارتاپی صعود

The Managers Assiatant

LeaderLink

Arta AI CRM

پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتریان مبتنی بر هوش مصنوعی آرتا

فرم مشاوره رایگان شرکت آرتا آرنا

    News & Articles

    آخرین مطالب سایت